Iain Eòsaph MacNèill
John Joe MacNeil

Barrachd ri thighinn

More coming soon

  • Seinneadair Gàidhlig / Gaelic Singer 
  • Stiùiriche-ciùil / Conductor 
  • Sgrìobhaiche-ciùil / Composer & Arranger 
  • Craoladair / Broadcaster

Airson barrachd fiosrachaidh / all enquiries, please email: ceol@johnjoemacneil.com